خدمات تست و آنالیز شبکه :

شرکت نواندیشان شبکه چکاد با اتکا به نیروهای متخصص و دوره دیده و با استفاده از دستگاههای بروز شرکت Fluke networks آمادگی خود را جهت انجام تست زیرساخت شبکه اعم از Copper , Fiber اعلام می دارد .