تماس با نو اندیشان شبکه چکاد

 • تهران-رسالت -خیابان طاهرخانی- بعد از چهار راه نیرو دریایی -پلاک ۳۱ طبقه ۲ واحد ۳

 • ۰۲۱-۷۷۲۴۱۴۹۶
  ۰۲۱-۷۷۱۳۲۶۶۵
  ۰۲۱-۷۷۲۴۱۴۹۷
  ۰۲۱-۷۷۸۹۲۱۹۳ 
 • ۰۹۱۲۷۲۰۰۶۵۹

 • info@chakadnet.com

 • Marketing@chakadnet.com

 • https://t.me/chakadnetwork