تماس با نو اندیشان شبکه چکاد

  • تهران-رسالت -خیابان طاهرخانی- بعد از چهار راه نیرو دریایی -پلاک ۳۱ طبقه ۲ واحد ۳

  • ۰۲۱-۷۷۲۴۱۴۹۶
    ۰۲۱-۷۷۱۳۲۶۶۵
    ۰۲۱-۷۷۲۴۱۴۹۷

  • ۰۹۱۲۷۲۰۰۶۵۹

  • info@chakadnet.com

  • Marketing@chakadnet.com

  • https://t.me/chakadnetwork