شرکت نو اندیشان شبکه چکاد

شرکت نو اندیشان شبکه چکاد با هدف اشاعه فرهنگ انفورماتیکی کشور درزمینه ارائه مشاوره، خدمات طراحی، پیاده سازی، نظارت و پشتیبانی مراکز داده و زیرساخت های شبکه های کامپیوتری ساخت یافته و تستر های شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است. در راستای تحقق این اهداف شرکت نواندیشان شبکه چکاد در چهار حوزه ذیل اقدام به ارائه خدمات نموده است:

  • طراحی و مشاوره و فروش  در خصوص راه کارهای برق اضطراری با برند APC
  • مشاوره و فروش در خصوص تسترهای شبکه با مارک Fluke Networks
  • فروش تجهیزات سوئیچ،ماژول،روتر با مارک Cisco Networks
  • فروش تجهیزات End-To-End ، passive شبکه برند Nexans

 همچنین شرکت نو اندیشان شبکه چکاد مفتخر است که دارای مجوز نظام صنفی رایانه ای کشورنیزمیباشد.