۰۲۱-۷۷۱۳۲۶۶۵|info@chakadnet.com

شبکه فلوک Fluke Networks

صفحه اصلی/شبکه فلوک Fluke Networks

همانطور که شبکه ها تکامل یافته اند، نیازهای زیرساخت کابل کشی برای پشتیبانی از آنها نیز تکامل یافت، استانداردهای جدید TIA، ISO و IEEE (Ethernet) به طور مداوم برای ارائه راهنمایی برای حرفه ای کابل کشی ساختیار یافته در هنگام نصب، آزمایش، عیب یابی و صدور مجوز شبکه های مس یا فیبر توسعه می یابد. از ۱۰BASE-T، تا ۴۰GBASE-T Ethernet، نیازهای خاص و مشکلات بالقوه در اجرای این تکنولوژی های انتقال شبکه وجود دارد. با استانداردهای Gigabit Ethernet با سرعت بالاتر، این امر حتی بیشتر نمود این مسئله در سیستم انتقال کابل کشی و تست کابل شبکه سطح اطمینان را فراهم می کند که لینک های کابل کشی نصب شده قابلیت انتقال شبکه مورد نظر را برای پشتیبانی از ارتباط داده ها مورد نظر کاربران فراهم می کند یا خیر.

از اینرو با استفاده از تستر های شبکه فلوک نتورکس اطمینان خاطر جهت سیستم کابل کشی ساختیار یافته خود که در عینحال ستون اصلی شبکه شما می باشد را بدست آورید و با اطمینان خاطر از سرعت بالای شبکه خود برنامه های کاربردی خود را بر روی این بستر امن پیاده سازی نمایید.

Go to Top