۰۲۱-۷۷۱۳۲۶۶۵|info@chakadnet.com

مکانیزم شبکه دو ماژول CAT6 UTP لگراند فرانسه

مکانیزم شبکه دو ماژول CAT6 UTP لگراند فرانسه

مکانیزم شبکه لگراند (سوکت) 2 ماژول Cat6 UTP موزائیک پروگرام .
این محصول سفید رنگ است و کار با آن نیاز به ابزار ندارد. (Tools free)

توضیحات

مکانیزم شبکه لگراند (سوکت) 2 ماژول Cat6 UTP موزائیک پروگرام .
این محصول سفید رنگ است و کار با آن نیاز به ابزار ندارد. (Tools free)

Go to Top